Bibel, Bønn, Lovsang og Fellesskap

sommer plan for Porsanger Pinsemenighet juli og august 2019

Gatekirken blir å ha aksjon under Mindnattsrocken i Lakselv i Juli 2019

Det blir sommeråpent på Zion på onsdager kl 19.00 og 

søndager kl 18.00 med noen variasjoner

slik blir det:

onsdag 3 juli kl 19.00 bønn på Zion

søndag 7 sang og vitnemøte kl 18.00

onsdag 10 bønn på Zion m planlegging for Gatekirkens aksjon på MR 

søndag kl 18 sang og vitnemøte

onsdag 17 Andakt på Porstun kl 17.30

søndag 21 kl 18.00 Alf underviser fra Romerbrevet

onsdag 24 bønn på Zion kl 19.00

søndag 28 juli Sang og vitnemøte kl 18.00

ferie---------------

søndag 11 august  kl 18.00 sang og vitnemøte

tirsdag 13 august kl 11 Kafe Ro

onsdag 14  august kl 17.30 Andakt på Porstun

søndag 18 august kl 18.00 Alf Friskilæ taler Guds Ord

tirsdag 20 aug kl 11.00  Kafe Ro

onsdag 21 Aug. menighets møte

lørdag 24 aug. kl 12 Lørdagskafe med loppemarked

søndag 25 august Marius Andersen taler Guds Ord 

tirsdag 27 aug. Kafe Ro 

torsdag 29 aug, Rolf Tore Eriksen med Team Exodus Israel

søndag 1 sept Peter Englund taler Guds Ord